İletişim alanı öğrencilerinin 2018-2019 Öğretim Yılı içerisinde eğitim amacıyla gerçekleştirdiği yapıtlara aşağıdaki dallarda ödül verilecektir.

Televizyon Programı (Eğitim, kültür, sanat, müzik vb.) 

Yeni bir anlatım biçimiyle oluşturulmasına öncelik verilmelidir. Konu açık, anlaşılır biçimde ortaya konmalı, programın ritmi yüksek olmalı, iletiler hedef kitlenin rahat algılayacağı biçimde sunulmalıdır. Programın içeriğindeki metin, sunuş, görüntü, ses, müzik, animasyon gibi öğelerin birbiriyle olan ilişkisi tutarlı ve dengeli olmalıdır. Süresi en fazla 10 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır. 

 

Kısa Film 

Konusu özgün bir senaryo üzerine kurulmalıdır. Özgün bir anlatım diline sahip olmalıdır. Film; rengi, müziği ve çekim mekânları ile kendine özgü bir atmosfere sahip olmalıdır. Yapımlar animasyonla desteklenebilir. Süresi en fazla 5 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır. 

 

Belgesel Film 

Bilgi, belge, tanıklık ve yorumlara dayalı olmasının yanı sıra yönetmenin özgün yorumunu da taşımalıdır. Belgesel filmin bütününü kapsamamak kaydıyla, anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma gibi türler içerikte kullanılabilir. Süresi en fazla 10 dakika, eser kayıtları yüksek kalitede MPEG4 formatında olmalıdır.